Os Toys

Advertising
Advertising

Disclaimer

Privacy/disclaimer

Privacy
1. Verwerking van gegevens en verstrekking aan derden
2. Beveiliging
3. Cookies
4. Wijzigen gegevens


Disclaimer en auteursrecht
Met het bezoeken van de website van ostoys.nl aanvaardt u de volgende voorwaarden.
1. Aansprakelijkheid
2. Koppelingen
3. Toepasselijk recht
4. Auteursrecht


Privacy
1. Verwerking van gegevens en verstrekking aan derden
Wij vragen en verzamelen informatie over uw systeem of informatie die ons in staat stelt contact met u op te nemen wanneer u zich bijvoorbeeld registreert als gebruiker van de site. Deze informatie kan onder andere inhouden: uw naam of gebruikersnaam, e-mailadres, uw wachtwoord en eventuele andere informatie.

De gegevens die door ons worden opgeslagen worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is om wettelijke verplichting na te kunnen komen, noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen ostoys.nl en de bezoeker gesloten overeenkomst, ter vrijwaring van een vitaal belang van de bezoeker, dan wel als u daarvoor ondubbelzinnig en uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

2. Beveiliging
ostoys.nl heeft passende maatregelen getroffen ter beveiliging van de (persoons)gegevens die door of aan de bezoeker zijn verstrekt. Alle gegevens worden opgeslagen in een beveiligde server. De verbinding wordt, als dat nodig is, beveiligd opgezet. Voor u als bezoeker gelden dezelfde verplichtingen en verantwoordelijken: u bent verantwoordelijk voor het beheer van uw eigen gekozen/toegekende gebruikersnaam en wachtwoord. Ook als u anderen hiervan met uw toestemming gebruik van laat maken.

3. Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website op de harde schijf van uw PC wordt geplaatst. Dit is informatie over u als bezoeker van de website. Een cookie laat onze website zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina. Het helpt ons uw voorkeuren voor onze diensten na te gaan en daarmee onze dienstverlening constant te verbeteren.

4. Wijzigen gegevens
U kunt te allen tijde de door of aan u verstrekte persoonlijke gegevens laten wijzigen en op verzoek te laten verwijderen. ostoys.nl stuurt een bericht als uw verzoek is binnengekomen en is verwerkt.

Disclaimer en auteursrecht
1. Aansprakelijkheid
Deze website van ostoys.nl - waaronder de homepage en onderliggende pagina's - is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat en verstrekt.

ostoys.nl en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, ook niet voor het bestaan van virussen en/of - andere - schadeveroorzakende en programmatuur op de website, en ook niet voor - ander - schadeveroorzakend gebruik van de website.

2. Koppelingen
Aan deze website kunnen, door middel van hyperlinks, websites van anderen verbonden zijn. Daardoor kan ostoys.nl u aanvullende informatie verstrekken. ostoys.nl en haar werknemers zijn niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met haar website verbonden websites.

3. Toepasselijk recht
Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht, de rechtbank in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen.

Op alle diensten en/of (andere) werkzaamheden zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van ostoys.nl, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Deze voorwaarden zijn hier te vinden.

Ieder in deze website vervat aanbod en iedere door, uit of via de website met ostoys.nl voortvloeiende verbintenis wordt beheerst door deze algemene voorwaarden van ostoys.nl.

ostoys.nl heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer en het privacystatement geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden direct nadat deze - op de website - zijn gepubliceerd.

In deze disclaimer wordt onder ostoys.nl mede verstaan, voor zover van toepassing, de (rechts)personen ten behoeve waarvan deze website dient.

4. Auteursrecht
De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo's, grafische elementen en software is eigendom van ostoys.nl of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van de ostoys.nl op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ostoys.nl.

Credits

Realisatie & Hosting: Novisites Internet


HomeHome

Winkelwagen  

leeg

AANBIEDINGEN

Momenteel zijn er geen aanbiedingen

Realisatie & hosting: Novisites Internet